tirsdag 31. mai 2016

Seilmakeren doublehanded 2016

42 båtar var påmeldt til Norgeshus Seilmakeren doublehanded i år. Løpet dette året var Askøy - Haugesund - Askøy. Dersom eg greidde å fullføra regattaen i år var dette den 10. fullførte SD. Torkjell Tolo skulle vera makker i år også. For hans del kunne dette verta den 6. fullførte SD. For min del var dette målet: Å fullføra for tiende gong, og få det Gule flagget.
Eg segla til Askøy seilsportsenter tordag ettermiddag for innregistrering. Torkjell kom seinare på kvelden.
Kl. 9 fredag morgon var det informasjonsmøte. Deretter var det å gjera seg klar og koma seg på fjorden. Starten skulle gå i Hauglandsosen kl. 11.

X-faktor ved Askøy seilsportsenter.

Det var meldt lite vind, og det var omtrent vindstille i startområdet. Starten vart derfor først flytta til Liaskjæret, deretter til Børnestangen sør for Klokkarvik.
Her gjekk starten kl. 12.45.
Me kom oss greit avgårde. Låg midt på startlina. Falt av litt til å begynna med for å få fri vind. Vinden var vel på ca 5 m/s frå SV og me gjorde god fart over Korsfjorden.
Håpte vinden ville dreia litt når me nærma oss Austevoll, og dette slo til. Me segla på same halsen inn i Austevoll mellom Eldjarnet og Kyrholmen. Vidare segla me mot Pirholmen og Møkstrafjorden mot Stolmasundet.

Møkstrafjorden. Til tider tjukk skodde i Austevoll.

På Møkstrafjorden hadde me oppe spinnaker ei stund, men dette vart for skarpt. Når me nærma oss Stolmasundet sette me igjen spinnakeren. Kom oss greit gjennom sundet.
Så langt hadde me følgd planen vår, og planen vidare var å vurdera situasjonen når me kom ut frå Stolmasundet. Me vart enige om at me segla på vestsida av Bømlo og at me ville segla nær land. Me hadde ei formeining om at vinden ville vera best her.

Passering Slåtterøy. 1,5 m/s vind.

Dette gjekk bra. Me kunne sjå både Ventus og High5five. X-35'en i største klasse var ikkje langt framfor oss.
Litt lenger sør merka me at båtane som gjekk lenger ute hadde større fart enn oss. Dette skuldast at dei hadde god medstraum. Inne ved land der me segla var det liten straum.
Men me følgde planen vår og segla innom Espevær og rett sørover mot Haugesund.

Solnedgang ved Espevær.

Me jibba oss sørover mot Haugesund. Litt skvalpesjø. I ein jibb tvinna spinnakeren seg skikkeleg rundt forstaget og Torkjell jobba lenge på fordekk for å ordna opp. Me måtte til slutt ta ned spinnakeren, få ut floka og setja på nytt. Dette tapte me noko tid på.
Me var i mål i Haugesund kl. 00.16.34. Resart vart då kl. 04.16.34.

No var det å koma seg i hamn, få seg litt mat og prøva å sova litt.
Me låg med motoren i gang for å lada batteria. Torkjell sov godt, men eg fekk ikkje sova så mykje (ikkje i det heile).
Me låg som båt nr. 5 og måtte løysa fortøyningane kl. 03.30. Då hadde me god tid. Fekk oss litt mat og kunne deretter gå ut i startområdet og sjå på forholda.
Det var sterk motgåande straum for båtane som gjekk det austre løpet ut frå Haugesund. Me bestemte oss derfor for å gå det vestre løpet.
Dette gjekk fint. Me kryssa oss nordvestover i 2 m/s frå Nord.
Me valde å segla nordvestover til me kunne slå og segla nord for Espevær. Deretter ville me følgja Bømlolandet nordover.
FS2 hengte seg på oss og følgde i sporet vår til Slåtterøy.
Nord for Espevær var det tett skodde og 2 - 3 m/s frå NV. Dette er maksføre for X-faktor og me segla godt.
Etterkvart dreia vinden litt slik at me kunne stå ganske rett nordover. Måtte ta nokre korte slag ut frå land.
No kunne me sjå på trackinga at me segla frå Ventus og High5five. Miss Helen kunne me også sjå framfor oss.
Når me nærma oss Slåtterøy kom den venta vinddreiinga til SV og me kunne igjen setja spinnaker.
Ved Slåtterøy ringte Morten Jensen frå Seilmagasinet og kunne fortelja oss at no leia me den mellomste klassen ! No begynte me å stressa. Dette måtte me få i hamn.
FS2 og Ventus valde å gå vestom Stolmen og gjennom Bakkasund. Me valde å følgja Miss Helen, og også Storm Fighter som me no kunne sjå framfor oss, gjennom Stolmesundet og følgja same ruta som me segla sørover.
I Stolmasundet var det til tider 0 vind, men me rak i rett retning i 1,2 knops medstraum. Etter Stolmasundet kom vinden igjen.
No var me spente. Storm Fighter og Miss Helen segla framfor oss og vinden tok seg etterkvart opp.
Når me kom på Korsfjorden segla me spinnaker i 7 - 8 knop. Me kunne no også sjå at FS2 hadde segla godt og kom i fint driv innover Korsfjorden. Dei ville vera ved Børnestangen før oss.
Ville dette halda?? Me var mest redd for Stormfighter, men det viste seg at FS2 var vår sterkaste konkurrent.

Når me nærma oss mål ved Liaskjæret minka det på vinden og det var sterk straum imot. Me kom oss i mål litt bak Summertime, ein First 44.7, som me hadde hatt bak oss heilt frå Haugesund.

No var me spente. Fekk pakka segla og sette kursen mot Askøy seilsportsenter.
Torkjell ringte heim, og der fekk han opplyst at me hadde vunne klassen, og at me også hadde beste tid overall til no.
Dette var svære greier.

Vel framme i Askøy seilsportsenter kom Morten Jensen frå Seilmagasinet og ville intervjua oss.

Søndag kl. 11 var det premieutdeling og utdeling av vimplar.
Mykje heder og ære !


Her er link til resultatlista.

Her er link til trackinga som kan kjørast i replay. Bruk hastighet 50x. Må opnast i Chrome eller Firefox Tracking

Artikkel i Seilmagasinet
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar