tirsdag 23. mars 2021

Snart tid for vårpussen



Det er snart tid for å ta av presenningen og starta  på vårpussen.
Sjøsetjing vert 17.april. 
I dag har eg sett på nytt namnemerke.