søndag 28. oktober 2018

X-faktor på land for vinteren 27.10.2018

X-faktor vart tatt på land på Litlebergen laurdag 27.10.2018.
X-faktor på land på Litlebergen.
Har fått låna ei kraftig krybba.
Samtidig som båten vart løfta opp vart roret tatt av. Skal byta rorstamme i løpet av vinteren. Ny rorstamme er kjøpt frå Jefa i Danmark.

Ny rorstamme
Den gamle rorstammen er korrodert pga av VC17 bunnstoff .
Søndag 28.10 var eg igjen på Litlebergen og vaska båten under. Ferskvass-systemet og toalettet er vinterkonservert. Motoren vart kjørt varm i ferskvatn og deretter kjørt med frostveska. Motorolja og oljefilter er skifta.