mandag 2. mars 2015

Ny regattaluke

Eg har laga ny luke til bruk under regattaer slik at luka alltid er tilgjengeleg og at luka kan låsast fast når den er på plass. Platene i luka er også festa med tau slik at dei ikkje kan gå over bord. Dette for å tilfredsstilla krava i ISAF Offshore Special Regulations punkt 3.08.
Når luka er open står platene i "stativet" laga av to aluminiumshandtak.


Her er luka stengd.  På bildet er også luka låst med hengelås.

Her er luka open .
Luka er delt i 3. Nederste delen er 8 cm høg og står permanent i opningen. Dei to andre delane står her i stativet.
På den øverste luka ser du låseslåene.