torsdag 30. april 2020

Feil på forstagsfestet

Det kom for nokre dagar sidan opp på X-332 klubben si FB-side at fleire hadde oppdaga sprikke i forstagsfestet på X-332. I Danmark har det også vore mastehavari p.g.a. at beslaget har gått i stykker.
Ein X-332 eigar har vore i kontakt med X-yachts og skriv: They know about the problem but says it’s a natural response for 20 years off small sideways vibrations !
Dette måtte eg få sjekka.
For å sjekka dette må forstagsfestet ut. Det er ikkje synleg elles. Dermed var det å slakka riggen og spenna opp fall i baugen slik at forstaget kunne løysast frå.
Når me tok ut beslaget viste det seg at det var sprikke i det.Fekk sveist beslaget og testa at sveisen var god.Segla heimatt i god austavind og medstraum:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar